DCP?
 
Een D.C.P. wat is dit?
Digital Cinema Package:
deze naam wordt gegeven aan de bestandslijsten die voldoen aan de normen van Digital Cinema, en die geschikt zijn om weergegeven te worden door een DCP-server.
Waarop lijkt een DCP, en hoe is het georganiseerd?
DCP is een geheel van bestanden, waaronder de audio- en videoinhoud in de vorm van een 'mxf'-bestand, en meta-databestanden in 'xml', die beschrijven hoe de audio- en videoinhouden gelezen moeten worden. De bestanden met de ondertitels zijn ofwel xml, ofwel mxf.
what-a-dcp-looks-like
Hoeveel weegt een DCP?
Voor een trailer, minder dan 8GB, voor een kortfilm, minder dan 64GB voor een middel-lange film, minder dan 128 GB en voor een langspeler minder dan 300 GB... over het algemeen.
Staat DCP gelijk aan Hollywood?
In het begin waren het inderdaad 7 studio's in Hollywood die zich verenigd hadden om de DCI De studio's creëerden een volledig gecontroleerd ecosysteem. Ze verspreiden hun films uitsluitend vergrendeld, voorzien van een decoderingssleutel die enkel werkt voor de netwerken en toestellen waarin ze vertrouwen hebben. Tot dusver is het systeem nog niet gekraakt.
Het bijzondere is dat de basiselementen van DCP voor iedereen toegankelijk zijn, namelijk jpeg-2000, het containerformaat mxf, de Smpte-normen.
Dit open systeem is een voordeel voor iedereen, en een goed gemasterde @24 DCP kan overal gelezen worden.
Is DCP gekomen om te blijven?
Nu dat de DCP de pellicule heeft weggeveegd, en dat al zijn fundamenten gebaseerd zijn opensource elementen (jpeg-2000, inkapseling mxf, xml, etc…) lijkt de norm vertrokken te zijn om te blijven. Zelfs in en verre toekomst zal het niet moeilijk zij om de DCP's van vandaag te kunnen lezen. Zelfs via machines en codec's die nog niet bestaan. De bronnen zijn gratis, de normen zijn tot de beschikking, een programmeur zal binnenkort een compatibele basis hebben. Het is een garantie voor duurzaamheid
De codering betekent een risico voor het bewaren van de films: zonder de decoderingssleutel is DCP niet meer dan een onontcijferbare opeenvolging van énen en nullen.
Wat dragers betreft is DCP even kwetsbaar als zijn drager, en de hedendaagse digitale dragers zijn er niet op voorzien om tientallen jaren bewaard te worden. Als antwoord op dit kwetsbare punt stelt Charbon een niet-materiële archivering van DCP voor.
Definities
 
DCI staat voor...
Digital Cinema Initiative:
het consortium van 7 Amerikaanse studio's die de norm voor Digital Cinema ontworpen: Disney, Bros, Universal, MGM, Paramount, Sony, Fox
CPL staat voor...
Composition Play List:
een verzameling geluids- en beeldbestanden en bestanden met ondertitels die samengevoegd worden om een DCP-versie te vormen.
Voor elke versie moet er één CPL voorzien zijn. (voorbeeld: 1 CPL geluid OV, 1 CPL geluid OV - ondertiteling NL, 1 CPL geluid NL, etc…).
In tegenstelling tot een Blu-ray of een DVD heeft degene die projecteert geen toegang tot een menu waarin hij afzonderlijk geluid, beeld en ondertitels kan kiezen. Het enige wat gekozen moet worden is de juiste CPL.
KDM staat voor...
Key Delivery Message:
de sleutel van de codering, die toelaat een gecodeerde DCP te openen, voor een bepaalde zaal tijdens een bepaalde periode.
DKDM staat voor...
Distribution Key Delivery Message:
is een KDM die niet voor een projectiesysteem maar voor een postproductiesysteem bestemd is, dat zo de DCP kan decoderen of wijzigen, en er op zijn beurt andere coderingssleutels op kan zetten.
DCDM staat voor...
Digital Cinema Distribution Master:
c'est le master déjà aux normes du cinéma numérique (espace couleur 'XYZ', gamma '2.6'), mais pas encore compressé en jpeg-2000.
Le DCDM est demandé par certains acteurs institutionnels (dont la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique) comme copie légale.
En théorie, un DCDM est un produit intermédiaire à partir duquel est généré le DCP.
En pratique, dans certains labos, dont Charbon, le DCP est généré directement à partir de l'étalonnage, sans aucun intermédiaire, pour en exploiter au mieux la qualité.
Le DCDM n'est pas un support idéal de conservation numérique de films, car il est 10 fois plus lourd qu'un DCP, et loin d'être aussi standardisé/normé.
Il se présente sous forme d'une suite d'image (tif, dpx…) et de sons associés (wave) dans un ou plusieurs dossiers organisés ou non en bobines, le tout mis sur un disque dur.
LUT staat voor...
Look Up Table:
een conversietabel voor kleuren, die toelaat met een bepaald medium (bijvoorbeeld met een HD-projector) te zien wat voor effect het geprojecteerde beeld met een ander medium (bijvoorbeeld een DCI-projector) zal krijgen, of om constante kleuren te verkrijgen bij een verandering van medium.
3D-LUT's zijn driedimensioneel
SMPTE staat voor...
Society Of Motion Picture & Television Engineers :
een organisme dat normen voorstelt voor de film- en televisie-industrie. De Smpte heeft de strenge normen van het DCI-consortium hernomen en opnieuw ontwikkeld, om er veel universelere en dus duurbaardere normen van te maken. De normen werden pas vastgelegd in 2011, en doen er lang over om de oude Interop-gewoonten te vervangen.
Zowel voor DCP als voor KDM en voor ondertitels heeft men het over Smpte-normen.
Interop is de tegenhanger van Smpte in Digital Cinema.
Interop?
Interop, zoals in "interoperabiliteit": een geheel van praktijken die door de Digital Cinema in acht worden genomen om het tijdelijke gebrek aan wereldwijde normen te compenseren.
Hoewel vandaag de dag voorbijgestreefd en vervangen door Smpte, biedt Interop toch weerstand. De norm is bijna verdwenen voor de KDM, maar blijft heel erg aanwezig voor de ondertitels (onder de naam Interop/CineCanvas), en hij blijft ook bestaan voor DCP.
Het is niet uitzonderlijk een DCP Smpte te maken met een KDM-sleutel in Smpte, en ondertitels in Interop.
Wat is JPEG-2000?
Het uitermate efficiënte compressiealgoritme dat het hart van DCP uitmaakt. De compressie gebeurt zonder kwaliteitsverlies voor het blote oog.
Wat is een invoer (of import) van DCP?
 • Het is de bedoeling de DCP vanaf zijn drager (harde schijf, usb-stick, internet...) op de serveur van de DCP te kopiëren.
 • De invoer is noodzakelijk, de DCP kan niet rechtstreeks vanaf zijn drager gelezen worden.
 • Tijdens de invoer wordt de integriteit van de media gecontroleerd: bij de minste onregelmatigheid mislukt de invoer.
Aanvullende DCP?
Dit is een DCP die één of meerdere versies aan een al bestaande, gemasterde DCP toevoegt.
De aanvullende versies veranderen de klank (vb: gedubte versie) en/of de ondertiteling (vb: ov met ondertiteling)
De aanvullende DCP bevat niet dezelfde media als de originele DCP. Dit heeft twee gevolgen:
 • Het is mogelijk om per mail een aanvullende DCP van ondertiteling te sturen want de DCP draagt geen audio nog beeld waardoor hij heel ligt is. (de operateur kan dan de Aanvullende DCP op een stick zetten en in de DCP server implementeren.
 • Het is noodzakelijk eerst de originele DCP in te laden voordat je de aanvullende DCP in laadt.
Bron
 
Kan men een DCP maken vanaf een DVD, Blu-ray, een DV...?
Ja, met nog betere resultaten dan de oorspronkelijke drager, aangezien de kwaliteit van alles wat in standaarddefinitie staat, een hogere kwaliteit krijgt na een hardware-opwaardering naar HD.
Kan een DCP gemaakt worden van een interlaced beeld?
Ja, en met heel goede resultaten, dankzij geavanceerde technieken:
 • als het om een SD-beeld gaat, zal een hardware-opwaardering naar HD zijn voordelen hebben
 • vervolgens wordt het HD-beeld speciaal gede-interlaced om de volledige resolutie van de niet-bewegende zones te behouden
Kan men een DVD, Blu-ray, een HDCAM... maken vanaf een DCP?
Ja, met hele goede resultaten, aangezien DCP een master van heel hoge kwaliteit is.
Welke resoluties worden gehanteerd bij DCP?
De resolutie van het in 2K geprojecteerde DCP-beeld is 1998x1080 (ratio 1.85, projector in 'flat'-modus), of 2048x858 (ratio 2.39, projector in 'scope'-modus). Voor 4K wordt dat 3976x2160 (flat) en 4096x1716 (scope).
De verschillende ratios hangen af van de grootte van de zwarte digitale kadrering. De resoluties zijn in 2K:
 • 1440x1080 voor 4/3 (zwarte boorden aan de zijkanten)
 • 1792x1080 voor 1.66 (zwarte boorden aan de zijkanten)
 • 1920x1080 voor HD 1.78 (zwarte boorden aan de zijkanten)
 • 1998x1080 voor 1.85 (zonder zwarte boorden)
 • 2016x858 voor 2.35 (zwarte boorden aan de zijkanten)
 • 2048x858 voor 2.39 (zonder zwarte boorden)
Hoe kan je de zwarte randen vermijden?
 • De breedte van het beeld moet overeenkomen met de grootte van de standaard kaders. 1998 voor flat 2K, 2048 voor scope 2k, 3996 voor flat 4K, 4096 voor scope 4K
 • Of de hhogte van het beeld moet overeenkomen met de standaard hoogtes (1080 voor flat 2K, 2160 voor flat 4k, 858 voor scope 2k, 1716 voor scope 4K)
 • Anders zal de DCP projecteur zelf digitale zwarte randen toevoegen om de standaard kaders te vullen.
 • Veel beeldschermen zijn scope (2.39): Wanneer ze als "flat" worden gebruikt (1.85) vult het beeld niet het gehele beeldscherm. Er zijn zwarte randen aan de zijkant. Het gaat hier om een zwarte rand door afwezigheid van projectie. Dit zwart is dieper dan het digitale zwart wat de projecteur toevoegt.
For letterbox films?
 • Some films are delivered for DCP mastering with black borders in the master. This is the case, for example, for 1.85 films mastered in HD (1.78 ratio): they have black borders at the top and bottom.
 • If such a film was mastered in DCP in this state, one would obtain an image that had black borders at the top and bottom (those present on the master) and at the sides (those added by the FLAT digital projection for a horizontal resolution of less than 1998px).
 • One must therefore zoom in on the image so that one of the true dimensions of the image corresponds to one of the dimensions of the DCP. For 1.85 mastered in HD, the true resolution is 1920x1038, and it must be zoomed to obtain 1998x1080: this is a zoom in of 4%, done during the DCP mastering.
Versies
 
2K of 4K?
4K-projectie is in Europa nog heel zeldzaam, hoewel de sector, die graag met hetzelfde ritme projectoren zou willen blijven verkopen, dit heel erg opdringt.
Op een scherm met een basis van 10 meter meet elke pixel 5 mm bij 2K, en 2,55 mm bij 4K. Op een afstand van 6 meter kan het menselijk oog details van 2 mm waarnemen (een goed oog heeft een resolutievermogen van 30 cycli per graad)
De hedendaagse in 4K gedraaide films hebben er alle belang bij DCP-masters in 4K te maken, voor het geval 4K-projectie de algemene norm wordt.
maakt 4K de DCP's en servers in 2K achterhaald?
Non, puisque un DCP 2K peut être lu sur un serveur 4K, et un serveur 2K peut lire un DCP 4K… en résolution 2K
24 of 25 beelden per seconde?
Oorspronkelijk voorzag het DCI maar 24 beelden/seconde. Later legde het Smpte talrijke andere ritmes vast, waaronder 25. De Smpte-norm wordt momenteel veralgemeend.
We kunnen aannemen dat vandaag de dag meer dan 85% van de DCP servers 25 beelden per seconden ondersteunt.
Moeten films met 25 beelden per seconde vertraagd worden?
Het zou jammer zijn een film @25 systematisch te vertragen omwille van een paar incompatibele projectoren.
De beste oplossing is om een @24 noodversie te maken, naast de gewone @25-versie, wat Charbon dan ook systematisch voorstelt.
Hoe kan ik een film vertragen van 25 naar 24 beelden per seconde?
Voor de beelden is geen speciale behandeling nodig, maar het geluid moet met 4% vertraagd worden.
 • ofwel in een geharmoniseerde mixstudio. Voordeel: de hoogte van de tonen blijft onveranderd. Nadeel: kan voor kunstmatige effecten zorgen
 • ofwel wordt het geluid vertraagd. Voordeel: goedkoop, niet kunstmatig. Nadeel: verlaagt het timbre met ongeveer een halve toon.
  Luister naar het originele geluiden de vertraagde versie
Ondertiteling
 
Is het beter om de ondertitels van een DCP in het beeld in te branden?
Dat is niet verplicht, aangezien de DCP-servers normaalgezien zowel werken met ondertitels in Interop/Cinecanvas als met de smpte-versie. Charbon zet systematisch beide normen op de DCP.
De ondertitels inbranden op het beeld zorgt ervoor dat de ondertiteling nooit voor problemen zal zorgen, met geen enkele server, en staat een perfecte controle over de tekstopmaak toe.
De ondertitels apart houden maakt eventuele veranderingen en de versioning makkelijker. De ondertitels komen ook duidelijker naar voren uit het geprojecteerde beeld.
Samengevat: ingebrande ondertitels zijn de veiligste optie, aparte ondertitels verzekeren de beste prijs/kwaliteitverhouding.
Wat is Interop/CineCanvas-ondertiteling?
Dat is de oude norm voor ondertiteling, die zal verdwijnen maar is nog steeds de heersende norm.
De ondertitels worden toegevoegd door de projector, in overeenstemming met een xml-bestand met de ondertitels, uitgezonden door het netwerk.
Het is een propriëtaire technologie, ontwikkeld door TexasInstruments.
Wat is Smpte-ondertiteling?
Het is de nieuwe norm voor ondertiteling, voorbestemd om de plaats van Interop in te nemen.
De ondertitels worden toegevoegd door de DCP-server, aan de hand van een mxf-bestand met de ondertitels.
Comment avoir un contrôle total sur la mise en forme des sous-titres DCP ?
Soit en les gravant dans l'image, soit en incrustant les sous-titres sous forme d'images plutôt que de texte.
Charbon est un des seuls laboratoires du monde à rendre ses sous-titres SMPTE sous forme d'images, ce qui permet d'avoir à la fois un contrôle total sur leur apparence et toute la souplesse du versioning DCP.
Ik heb één DCP besteld met ondertitelde versie, en ik heb 5 versies ontvangen?
Charbon stelt systematisch voor om een @24 noodversie te maken voor films die gedraaid worden in @25. Er zijn dus 2 basisversies: 1 versie met de recente Smpte @25-normen, 1 noodversie met de oude interop @24-normen.
Ook voor ondertiteling zijn er twee naast elkaar bestaande normen: de recente Smpte, voorbestemd om te blijven duren, en de oude Interop, die stilaan achterhaald is. Charbon zet systematisch de twee normen op de DCP.
In totaal zijn er dus:
 • de Smpte-versie 25 zonder ondertitels
 • de Smpte-versie 25 met Smpte-ondertitels
 • de Smpte-versie 25 met interop-ondertitels
 • de interop-versie 24 zonder ondertitels
 • de interop-versie 24 met interop-ondertitels
Zo hebt u alle mogelijke combinaties en kan de DCP overal correct geprojecteerd worden.
Codering
 
Wat is een gecodeerde (of "geëncrypteerde") DCP?
Het is een DCP die op het moment van zijn creatie gecodeerd werd.
De projecties van DCP moeten geval per geval toegelaten worden, voor een specifieke CPL en zaal, met een kdm
Zonder kdm kan de DCP niet ontcijferd worden.
Wie kan een KDM toekennen?
 • Het labo dat het gecodeerde DCP gemaakt heeft
 • Le client s'il est en possession d'une dkdm (sauf demande contraire, Charbon remet toujours à son client une dkdm)
 • Een levering elders van de kdm voor degenen die de dkdm ergens anders vandaan hebben verkregen.
Mijn DCP is gecodeerd, hoe kan ik er zeker van zijn dat hij niet onleesbaar wordt?
Charbon levert systematisch de decoderingssleutel die andere sleutels kan aanmaken (de DKDM).
Indien nodig worden de ssl-certificaten waarvoor de DKDM bestemd is, aangemaakt voor de klant.
Zo kan de klant zijn DKDM en certificaten zorgvuldig bewaren, met de garantie dat de DCP indien nodig altijd gedecodeerd kan worden.
Mijn DCP is gecodeerd, hoe kan ik toestemming geven voor de projectie?
Met een KDM specifiek voor de combinatie CPL/DCP-server
Klanten van Charbon kunnen online gratis en onbeperkt KDM's aanmaken.
Ik wil wijzigingen aanbrengen in mijn gecodeerde DCP?
Om Charbon toegang te verlenen tot uw gecodeerde elders vervaardigde DCP, moet er een kdm uitgegeven worden voor het certificaat van Charbon
Wat als mijn DCP gecodeerd is en ik geen KDM kan uitgeven?
Dan is uw DCP onleesbaar, en kan dus niet gewijzigd worden.
KDM tool
 
What is the short address for the KDM tool?
kdm.charbon-studio.com
What does the KDM tool do?
It authorises the projection of your encrypted DCP made at Charbon, at a certain theatre, for a certain period of time
Is the KDM tool reliable?
Yes:
 • a 256 bit SSL connection (the same used for online payments)
 • password protected access
 • no agent external to Charbon Studio intervenes in the administration of the system
 • the certificates proposed come only from trustworthy databases
What is a certificate?
It is a digital file (.crt or .pem) unique to each DCP server. A KDM issued for a certain certificate can only be used by the DCP server corresponding to this certificate.
Where do the certificates in the KDM tool database come from?
Du CNC, d'Ymagis, de Doremi, de Qube, de XDC/Dcinex, de GDC, de Dolby, de Sony, et de recherches effectuées par Charbon Studio auprès des exploitants.
The KDM tool in figures
 • countries
 • theatres
 • auditoriums
 • certificates
Are all the digital theatres in the world in the KDM tool?
All those for which we have obtained details. If you need to add auditoriums or a whole data base, contact us.
Moreover, the certificates not linked to a theatre can be used via the serial number of the DCP server to which they correspond.
Enfin vous avez la possibilité de charger vous-mêmes les certificats dont vous avez besoin dans l'outil KDM.
Het proces
 
Hoelang duurt het om een DCP te maken?
1 week na levering van alle elementen (beeld, geluid, ondertitels).
Indien nodig kan de leveringstermijn teruggebracht worden tot 48 werkuren, met een spoedprocedure.
Hoe wordt HD-beeld omgezet naar DCP?
 • In een DCP worden de kleuren uitgedrukt in XYZ. In een HD-master zijn de kleuren meestal uitgedrukt in RGB. De HD-RGB moet dus omgezet worden naar XYZ.
 • Er moet ook een gammacorrectie gebeuren, want het gamma van HD is 2.2, en dat van een genormaliseerde DCP is 2.6.
 • De nominale luminantie is 48 candela per vierkante meter, en moet niet veranderd worden.
 • L'image source sera redimensionnée au besoin pour faire correspondre au moins une de ses dimensions (largeur ou hauteur) à une des deux résolutions du DCP.
Kan ik ook gratis een DCP maken, en wat is het resultaat?
Er zijn gratis tools voor het maken van een DCP, met name OpenDCP.
Normaalgezien heeft een "gratis" DCP een beperkte functionaliteit (versioning, codering), en mogelijk zijn de kleuren minder diep. Dit alles hangt af van de kwaliteit van de oplossing die gebruikt wordt voor de conversies van de kleuren.
Gratis of betalend, alle tools die op de markt zijn delen veel van de opensource codes. Het belangrijkste is niet zozeer het gekozen tool, maar wel de zorg en ervaring waarmee het gebruikt wordt, en de workflow waarin dit gebeurt.
Welk systeem gebruikt Charbon voor het masteren van DCP?
Charbon gebruikt zijn eigen combinatie van betalende tools (CineSpace, daVinci Resolve, LightSpace), volledig zelf ontwikkelde tools (ondertiteling, versioning, aanmaken van kdm) tools die gewijzigd werden met opensource codes (digital cinematools), en opensource tools (asdcp-test).
Getrouwheid
 
Wat bepaalt de kwaliteit van een DCP?
De kwaliteit van zijn DCDM.
Charbon mastert zijn DCDM systematisch in 16 bits, om optimaal gebruik te maken van de 4096 schakeringen rood, groen, blauw en grijs die DCP biedt. Om getrouwe en diepe kleuren te verkrijgen, gebeurt de kleurconversie van HD-RGB naar XYZ met een speciaal ontwikkelde 3D-LUT.
Wat garandeert de kleurgetrouwheid van DCP?
 • Charbon gebruikt een speciaal ontwikkelde 3D-LUT, waardoor de kleuren van DCP perfect getrouw zijn aan die van HD.
 • We hebben ook de omgekeerde LUT, voor de conversie van DCP naar HD.
 • Aangezien de kleurruimte van DCP breder is dan die van HD, is het een volmaakt zuiver proces: de overgang van HD naar DCP en terug kan zonder noemenswaardige verschillen gebeuren.
Hoeveel versies moet ik voorzien om een getrouwe DCP te verkrijgen?
1 enkele; het maakt niet veel uit of de film onderworpen werd aan colour grading, mits het om een goed gekalibreerde HD-projectie gaat.
Aangezien de kleurruimte van DCP breder is dan die van HD, zijn de resultaten in DCP perfect getrouw aan de master in HD.
Wat als het geleverde colourgraded beeld om het DCP te maken twijfelachtig is?
Il est possible de faire une rapide vision de pré-mastering au studio. L'image projetée au studio est fidèle à l'image vue en salle de cinéma.
Quel poids fera mon DCP ?
Les normes DCP précisent une limite de 250 Mbits par seconde pour l'image, soit 31 MB / seconde, ou 1.8 GB par minute, ou 111 GB par heure.
C'est moins que le Prores 4444 (330 Mbits / seconde), et un peu plus que le Prores HQ (220 Mbits / seconde).
Mais le DCP utilise la compression JPEG-2000, bien plus efficace que le Prores pour compresser l'image fidèlement et légèrement. Non seulement il n'y aura aucune perte depuis un master Prores HQ ou Prores 444, mais il arrivera même que le DCP soit beaucoup plus léger qu'un master Quicktime, surtout quand de larges extraits du film sont issus de petites caméras.
A Charbon, les films étalonnés sont sortis directement en DCP, sans passer par un intermédaire quicktime. Ça donne des DCPs lourds… et fidèles !
Betrouwbaarheid
 
Wat bepaalt de getrouwheid van een DCP?
 • du soin apporté à la sa fabrication : à Charbon les contrôles d'intégrités sont automatisés et la vision humaine intégrale systématique
 • van de kwaliteit van de drager: Charbon beveelt disks van serverkwaliteit aan ('Server-grade' of 'Enterprise-grade').
Waarom zijn Server-grade disks beter?
 • Eén enkele fout bij het lezen van één van de 2400 miljard bits die de DCP van een langspeelfilm (300 GB) vormen, is voldoende om de invoer te doen mislukken: dat is geen bug, maar een eigenschap van de DCP-servers. De media worden systematisch gecontroleerd op volledigheid bij het importeren, en bij de minste afwijking wordt het DCP gewijgerd.
 • Bij een gewone disk bestaat er een kans van één op 100 000 miljard dat er een leesfout optreedt bij elke bit. Bij een Server-grade disk is die kans 10 keer kleiner.
 • Zo ligt de kans op een mislukte invoer op 2,5% voor een gewone disk (formule), terwijl het voor een Server-grade disk om slechts 0,25% gaat (formule)
Welke drager is het meest betrouwbaar?
De DCI-disk: zie ook de leidraad voor dragers DCP
Clonage
 
Qu'est-ce qu'une image disque d'un DCP ?
C'est le clone d'un support DCP, enregistré sous forme d'un fichier ".img".
Avec le bon outil, cette image disque peut être reproduite sur un nouveau support DCP, avec simplicité et fiabilité.
Comment reproduire un DCP sous Mac ?
Charbon Studio a développé pour ses clients "CharbonDCPImage", pour reproduire les DCPs avec simplicité et fiabilité.
Il n'y a que 2 réglages à faire :
- sélection de l'image disque du DCP (fournie par Charbon)
- sélection du support (clé USB, disque dur, etc…)
Comment reproduire un DCP sous Windows ?
Avec Win32DiskImager.
L'utilisation est simple, il n'y a que 2 réglages à faire :
- sélection de l'image disque du DCP (fournie par Charbon)
- sélection du support (clé USB, disque dur, etc…)
Quel est la fiabilité d'un DCP reproduit à partir d'une image disque ?
Excellente, car tout le travail fait pour avoir un DCP parfaitement aux normes est ainsi préservée.
La fiabilité de la reproduction dépend donc entièrement de la fiabilité du support choisi (c'est une bonne raison pour utiliser des supports de haute qualité, et en particulier pas des clés USB bon marché).
Par contre, la reproduction à partir d'une image disque n'inclut pas de contrôle d'intégrité intégral, contrairement à une reproduction faite au studio.
Mais je croyais que ni les Mac ni les Windows ne reconnaissent les DCP ?
C'est vrai, par défaut ils ne peuvent pas lire un disque DCP, mais ils peuvent quand même le reproduire fiablement, à partir d'une image disque.
C'est l'intérêt de la technique du "clonage" à partir d'une image disque : le disque DCP entier est cloné, l'ordinateur n'a pas besoin de reconnaître ce qu'il contient.
Différence entre un clonage et une reproduction faite au studio ?
Au studio, nous faisons systématiquement un contrôle complet de l'intégrité des données (et une fois sur 30 en moyenne, corrigeons une erreur de disque ainsi détectée), alors que le clonage ne permet pas ce contrôle.
A part ça, sous Mac, avec CharbonDCPImage : il n'y a aucune différence.
Sous Windows, avec Win32DiskImager :
 • pour les images disques DCPs faites avant le 02/01/2016 : les disques DCPs clonés n'autont pas de table de partition, et ne fonctionneront "que" avec 95% des serveurs du monde.
 • pour les images disques DCPs faites entre le 02/01/2016 et le 05/18/2016 : il faudra utiliser un support de 256GB ou plus, et sinon aucune différence.
 • à partir du 05/18/2016, aucune différence,
J'aimerais bien une image disque de mon DCP !
 • Pour un master DCP fait à Charbon à partir du 01/01/2015 : c'est inclus !
 • Pour un master DCP fait à Charbon avant le 01/01/2015 : c'est le même prix qu'une reproduction.
 • Pour un master DCP fait chez nos confrères, ça coûte le prix d'une reproduction + le prix d'un "import DCP fait à l'extérieur"
J'aimerais bien tester mon DCP reproduit à partir d'une image disque !
Aucun problème, envoyez nous votre première reproduction, nous en testerons un ingest complet, sans frais (hors frais de ports).
J'aimerais bien tester le clonage d'image disque avec un DCP léger ! !
CHARBON-SON-51_TST_F-178_XX-XX.img est une image disque légère, à utiliser avec CharbonDCPImage.
Il s'agit d'un DCP de test du son surround.
Mon Mac ne veut pas ouvrir CharbonDCPImage ?
Apple croit bon d'empêcher par défaut le lancement d'applications téléchargées ailleurs que sur leur "App Store".
Un message de ce type s'affichera alors : Impossible d’ouvrir « CharbonDCPImage.app », car cette app n’a pas été téléchargée à partir du Mac App Store.
Ce qu'il faut faire :
Vous cassez le marché en facilitant ainsi la reproduction de DCP ?
Non, notre métier, ce n'est pas de vendre des disques avec des données dessus, c'est de finir des films, et de leur donner les moyens d'aller à la rencontre de leur public.
Au plus les reproductions sont fiables et accessibles, au plus les porteurs de films sont autonomes dans leurs reproductions, donc dans leurs urgences, au plus tout le monde est serein, nous y compris.
Support
 
Ik kan de door Charbon gemasterde DCP niet lezen op mijn computer.
Charbon suit les spécifications DCI et livre les DCP sur des disques formatés Linux (Etx3).
Mac OS et Windows ne savent pas lire le disque, ce qui est une chance puisque cela évite leur corruption.
Kan ik een kopie van de DCP bewaren op mijn originele harde schijf?
Ja, Charbon kopieert overigens systematisch de DCP op de originele disk (waarop het door de klant afgegeven digitale materiaal staat).
Le disque doit avoir été formaté en HFS+ ou Exfat (ou alors pouvoir être formaté par Charbon).
Kan ik mijn originele harde schijf leveren aan de bioscoop?
Nee: de kopie van de DCP op de originele harde schijf dient om de DCP makkelijker te kunnen bewaren, en voor het maken van toekomstige duplicaten.
Bij het invoeren hebben de DCP-servers een speciaal daarvoor aangemaakte disk nodig.
Wat zijn de vereiste eigenschappen van een disk waarmee een DCP aan een bioscoop geleverd wordt?
Les spécifications DCI, scrupuleusement suivis par Charbon, exigent de livrer un disque formaté en Ext3 (Linux), avec une seule partition type "MBR".
In de praktijk komt het NTFS-formaat van de Windows-disks vrij veel voor.
Het DCP-dossier staat op de root van de harde schijf.
Uit welke handelingen bestaat de duplicatie van een DCP?
Om een DCP te kopiëren, partitioneert Charbon de drager, formatteert hem in Ext3, kopieert de gegevens, en voert een integrale volledigheidscontrole uit van de gekopieerde gegevens, om er zeker van te zijn dat de DCP identiek gekopieerd werd.
Operateur
 
Je ne sais pas quelle version projeter sur un DCP Charbon ?
Charbon livre systématiquement les versions sous-titrées à la fois dans le vieux standard Interop et dans la nouvelle norme Smpte.
Si votre installation permet la projection de sous-titres SMPTE, c'est la version à privilégier.
Pour les films @25, Charbon livre sur demande du client une version de secours @24 : à n'utiliser que si votre installation ne supporte pas le 25 images par seconde.
Pourquoi privilégier les sous-titres image SMPTE ?
Les sous-titres sous forme d'image plutôt que de texte permettent un contrôle total sur leur positionnement, leur taille, l'épaisseur et la douceur de la bordure, etc…, et évitent les problèmes d'encodage.
J'ai téléchargé un DCP en FTP et mon serveur ne le reconnaît pas
Les clients FTP sont susceptibles de corrompre les fichiers xml quand ils sont réglés en mode "ascii".
Solution : utiliser plutôt le SFTP ou régler votre client pour transférer en mode binaire (pour Filezilla : menu Transfert -> Type -> Binaire). Ou alors télécharger le DCP en FTP directement depuis votre serveur DCP.
Pour télécharger un DCP sur un Doremi DCP2000 en FTP ?
 • Ouvrir Menu / System / Control Panel / Ingest Manager
 • Content Feed Manager
 • Cliquer sur Add en haut à gauche puis remplir le formulaire :
  • Identifier : le nom qu'aura ce serveur : utiliser un nom qui parle au projectionniste
  • Server IP : l'adresse IP du serveur FTP. Pour le serveur ftp.charbon-studio.com, c'est 62.210.200.104 ; attention à ne pas écrire 062 plutôt que 62, sinon ça fait bugger le Doremi
  • Username / Password : nom d'utilisateur et mot de passe du compte ftp
  • DCP Interface
 • Une fois les paramètres renseignés, cliquer sur "Browse" pour vérifier que vous avez accès aux répertoires du compte ftp.
 • Cliquez sur "Save", et "Quit".
 • Relancez "Ingest Manager" (dans Menu / Doremi Apps, c'est l'application qui s'ouvre automatiquement quand on connecte un media au serveur)
  • Par défaut "Ingest Manager" recherche les DCPs sur des media branchés au serveur. Pour lui demander d'aller chercher plutôt les DCP sur le compte FTP qu'on vient de configurer, il faut cliquer sur la flèche à côté de "Local Storage" et sélectionner le serveur FTP nouvellement configuré.
  • arrow
  • L'ingest se fait alors normalement.
  • D'après nos tests cette méthode marche parfaitement pour des téléchargements durant quelques (dizaines de) minutes.
Je n'arrive pas à faire l'ingest d'un DCP fait par Charbon
Charbon respecte à 100% les normes du DCP, contrôle systématiquement tous ses masters et l'intégrité de toutes ses copies.
Donc le plus probable est que le support est endomagé (physiquement ou au niveau des données) ; dans ce cas, demander une nouvelle copie à la production ou au distributeur, ou si le DCP a été téléchargé en ligne recommencer un nouveau téléchargement.
En cas de doute, pour nous aider à cerner le problème, merci de communiquer à info@charbon-studio.com :
 • - modèle de serveur DCP
 • - méthode d'Ingest (CRU, Esata, USB, Internet…) ?
 • - quel type de support (disque, clé usb, immatériel…) et quelle provenance ?
 • - est-ce que d'autres méthodes d'ingest ont été essayées ?
 • - est-ce que le serveur DCP réagit quand on branche un disque ?
 • - est-ce que l'ingest démarre ?
 • - est-ce que la lecture de la CPL, si oui, à quel moment survient le problème ?
 • - nom (AnnotationText) de la CPL qui ne se lit pas comme attendu
 • - uuid de la CPL qui ne slit pas comme attendu
 • - quel message d'erreur est affiché ? (merci de prendre une photo de l'écran)
J'ai fait l'ingest d'un DCP mais je ne le vois pas dans ma liste de contenus
 • Une fois l'ingest fait, il faut rafraîchir la liste des contenus (ce qui se fait sur un Doremi DCP-2000 en cliquant sur la flèche verte dans CineLister).
 • Il faut ensuite chercher le DCP dans la bonne catégorie :
  • les DCP "TST" vont dans "tests"
  • les DCP "SHR" vont dans "Short Movies"
  • les DCP "FTR" vont dans "Feature Films"
  • les DCP "TLR" vont dans "Trailers"
 • Sur Doremi DCP-2000, il est possible de faire une recherche manuelle en cliquant sur la loupe, puis "custom", et entrer quelques lettres du titre du DCP.
 • Si après rafraîchissement de la liste le contenu n'apparaît dans aucune des catégories et que la recherche "custom" ne le montre pas, c'est sans doute que en dépit des apparences l'ingest ne s'est pas fait correctement.
Comment exporter les logs d'un DCP-2000 ?
 • Bouton "Menu" / "Doremi Apps" / "SM Log Viewer"
 • Sélectionner les lignes de logs à exporter (ne pas hésiter à en prendre plus que le strict moment qu'on essaye d'analyser, les logs ne contiennent aucune information confidentielle), puis cliquer sur "Exporter".
 • Une methode simple pour récupérer les logs est de les enregistrer sur une clé USB formatée en FAT32